Toshkent davlat agrar universitening Termiz filiali

  • Agrar sohada raqobatbardosh mutahassis-kadrlar
    tayyorlash bosh vazifamiz  • Agrar sohada raqobatbardosh mutahassis-kadrlar
    tayyorlash bosh vazifamiz