TOSHKENT DAVLAT AGRAR UNIVERSITENING TERMIZ FILIALI

Talabalar turar joyiga ariza berish

Kelib tushgan arizalar soni : 100ta
Shulardan :
Javob qaytarildi:
96ta
Ijobiy yechim:
66ta
Rad javobi:
30ta
Yuborilgan ariza holatini tekshirish