TOSHKENT DAVLAT AGRAR UNIVERSITENING TERMIZ FILIALI

Ilmiy tadbirlar

24 Sentyabr 2018
Ko`rildi: 0

3-илова

Тошкент давлат аграр университетининг илмий салоҳияти тўғрисида маълумот

1-жадвал

Став-каси

 

Жами фаолият

юритаётган

профессор-

ўқитувчилар

 

Шундан

илмий

даража-лилар

 

Шундан

 

Илмий

дара-

жасиз-

лар

 

 

Фан

номзод-

лари

Фан

доктор-

лари

PhD-

лар

 

DSc-

лар

 

1.

Асо-

сий

штат-да

 

20

 

4

 

3

 

1

 

-

 

-

 

16

2.

Ўрин-дош

23

4

2

2

-

-

19

Жами

43

8

5

3

-

-

35

 

2-жадвал

Став-

каси

Жами фаолият

юритаётган

профессор-

ўқитувчилар

Илмий унвонлилар сони

Шундан

 

Илмий унвонсизлар

Доцент-

лар

Профес-

сорлар

Акаде-

миклар

1.

Асо-

сий

штат-да

 

20

 

1

 

 

1

 

-

 

19

2.

Ўрин-дош

23

3

1

2

-

20

Жами

43

4

1

3

-

39

 

 

Илмий ишлар ва инновациялар

бўйича директор ўринбосари Н.Нурматов

 

Кадрлар бўлими бошлиғи Ў.Рашидова